Αναπτύσσουμε και συντηρούμε δυναμικές ιστοσελίδες joomla και ηλεκτρονικά καταστήματα

Υποστήριξη σε joomla και δυναμικές ιστοσελίδες

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας με το όνομα 01Solutions το 1999, και πήραμε το σημερινό μας όνομα, Onscreen Web Services, το 2001, ως ατομική επιχείρηση. Το 2012 αποκτήσαμε τη σημερινή εταιρική μορφή.

Επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης Joomla στην Ελλάδα

Η υποστήριξη στο joomla, οι δυναμικές ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Προσδοκούμε να γίνουμε ο συνεργάτης σας στη διαδικτυακή σας παρουσία. Δημιουργούμε το διαδικτυακό σας προφίλ και σας διαθέτουμε τα εργαλεία που θα κάνουν την επένδυσή σας στο διαδίκτυο όσο το δυνατόν πιο αποδοτική.

Αναπτύσουμε, συντηρούμε, προωθούμε και υποστηρίζουμε δυναμικές ιστοσελίδες joomla και ηλεκτρονικά καταστήματα, μελετώντας τις ανάγκες του πελάτη και στοχεύοντας στην ικανοποίηση των δικών του απαιτήσεων, που είναι και δικές μας. Χρησιμοποιούμε το πιο προηγμένο, ασφαλές και πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου σε ανοικτό κώδικα, το Joomla!

Η Onscreen Web Services υποστηρίζει την ελληνική κοινότητα joomla από την ίδρυσή της, το Σεπτέμβριο του 2005.

Επαγγελματικές Υπηρεσίες Joomla στην Ελλάδα

Συνδεθείτε στην περιοχή πελατών και επικοινωνείστε μαζί μας

Email Εγγραφής ή Username:
Κωδικός:

Άρης Ντάτσης

Διευθυντής της Onscreen Web Services • Certified Joomla Administrator

Άρης Ντάτσης διευθυντής Onscreen Web Services Joomla Certified Administrator