Το Joomla, ασφαλές με την εγκατάσταση

Με την εγκατάσταση του joomla, υπάρχουν τρόποι που θα θωρακίσουν την ασφάλεια της δυναμικής ιστοσελίδας. Ας τους δούμε στη συνέχεια, αναλυτικά.

Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της δυναμικής ιστοσελίδας joomla. Είτε εγκαθιστάτε το πακέτο από τον επίσημο ιστότοπο του joomla, είτε η εγκατάσταση αφορά ένα quickstart πακέτο από κάποιον template developer, είναι το βήμα όπου ορίζετε το όνομα της ιστοσελίδας, την περίγραφή, το super user username, το email του υπερδιαχειριστή και τον κωδικό του, καθώς και τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, δημιουργείτε μέσω του cPanel τη βάση δεδομένων mySql που θα χρησιμοποιεί το joomla site σας. Στο βήμα αυτό καλό θα ήταν να ορίσετε έναν ιδιαίτερο, μοναδικό χρήστη για τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας της Onscreen Web Services, μπορείτε μέσω του cPanel να δημιουργήσετε όσους χρήστες βάσης δεδομένων mySql χρειάζεστε.

Ασφαλής σύνδεση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Φροντίστε η σύνδεση να είναι ασφαλής, να περιέχει το https, καθώς από το πρώτο βήμα της εγκατάστασης υπάρχουν δεδομένα ευαίσθητα που θα μεταφερθούν στο server. Σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας της Onscreen Web Services, ενεργοποιείται αυτόματα και δωρεάν ssl certificate.

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό email

Θα ήταν καλό το email του υπερδιαχειριστή που θα δηλώσετε να είναι ξεχωριστό και να αφορά μόνον το συγκεκριμένο joomla site. Φυσικά, με ένα ισχυρό κωδικό. Και στη συνέχεια, φροντίστε το συγκεκριμένο email να μην χρησιμοποιείτε σε καμμιά άλλη διαδικασία πιστοποίησης στο διαδίκτυο. Σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας της Onscreen Web Services, μπορείτε μέσω του cPanel να δημιουργήσετε όσους λογαριασμούς email χρειάζεστε.

Επιλέξτε ιδιαίτερο Username

Το super user username είναι μέρος της ασφάλειας της ιστοσελίδας σας. Αποτελεί το ένα μέρος του ζεύγους username / password, άρα και αυτό δεν πρέπει να είναι εύκολα προβλέψιμο.

Επιλέξτε ένα ισχυρό κωδικό

Φανταστείτε και δώστε έναν κωδικό σύνθετο και ισχυρό. Κάποια κριτήρια:

  • έναν ισχυρό κωδικό δεν μπορούμε να τον προφέρουμε (δεν είναι λχ μια λέξη ή φράση)
  • δεν πρέπει να περιέχει λέξεις όπως admin, pass, adminpass, 12345, abcde, 00000 και κάθε τι παρεμφερές
  • δεν πρέπει να απαρτίζεται από το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνσή σας, και γενικότερα από κάθε τι προβλέψιμο
  • θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 14 χαρακτήρες, που να συμπεριλαμβάνουν γράμματα (κεφαλαία και πεζά), αριθμούς και σύμβολα
  • να είναι μοναδικός, που σημαίνει να μην τον χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση

Ftp Layer

Μην ορίστε κανένα στοιχείο στα σχετικά πεδία και μην το ενεργοποιήσετε.

Αποστολή στοιχείων σύνδεσης με email

Μην το επιλέξετε. Σημειώστε τα στοιχεία σύνδεσης που ορίσατε και αποθηκεύστε τα σε ένα password wallet, πχ 1password.

Τα επόμενα βήματα

Ολοκληρώσατε την εγκατάσταση joomla. Πριν αρχίσετε την δημιουργία της δυναμικής σας ιστοσελίδας, ενεργοποιήστε δυνατότητες που σας δίνει το Joomla με την εγκατάστασή του. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε:

  • την Πιστοποίηση Δύο Παραμέτρων - Two Factor Authentication
  • το Captcha
  • το SSL Redirection

Χρειάζεστε βοήθεια και υπεύθυνση υποστήριξη με τη δυναμική σας ιστοσελίδα; Εμπιστευθείτε τους Certified Joomla Administrators της Onscreen Web Services.

περιληπτικά:

Η ασφάλεια ενός joomla site ξεκινάει από την εγκατάστασή του. Δείτε τι θα πρέπει να προσέξετε, ώστε να αξιοποιήστε την ασφάλεια που το joomla διαθέτει out of the box.

 

έχει σχέση με:

 

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor