Δημιουργία mySql στο cPanel

Δημιουργία mySql στο cPanel

Για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός cms, πχ. joomla, στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια του cPanel, χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων mySql. Στον οδηγό που ακολουθεί περιγράφονται τα 10 βήματα μέσα από τα οποία ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.

  1. Συνδεόμαστε με το cPanel, στη διεύθυνση https:// our-site-url :2083
  2. Επιλέγουμε το μενού MySQL® Databases
  3. Στο Create New Database, δίνουμε το όνομα της βάσης δεδομένων που θα δημιουργήσουμε. Είναι καλό να αποτελείται από 4-8 πεζούς λατινικούς χαρακτήρες.
  4. Προχωρούμε, πατώντας Create Database και στην οθόνη που εμφανίζεται μας δίνεται η επιβεβαίωση "Added the database “cpanelusername_dbname”, όπου cpanelusername είναι το username που έχουμε ήδη για το cPanel μας και dbname το όνομα που δώσαμε στο βήμα 3
  5. Πατάμε Go Back και επιστρέφουμε στην οθόνη  με τίτλο MySQL® Databases
  6. Στο MySql Users / Add New User, δίνουμε το όνομα ενός νέου χρήστη για τη βάση που δημιουργήσαμε. Είναι καλό να αποτελείται από 4-8 πεζούς λατινικούς χαρακτήρες. Ορίζουμε επίσης και έναν κωδικό για τον χρήστη, και αφού τον επιβεβαιώσουμε, πατάμε Create User
  7. Στην οθόνη που ακολουθεί, εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης "You have successfully created a MySQL user named “cpanelusername_dbuser”, όπου cpanelusername είναι το username που έχουμε ήδη για το cPanel μας και dbuser το όνομα που δώσαμε στο βήμα 6.
  8. Πατάμε Go Back και επιστρέφουμε στην οθόνη  με τίτλο MySQL® Databases
  9. Στο κάτω μέρος της οθόνης, στο υπομενού Add User To Database επιλέγουμε το χρήστη που δημιουργήσαμε μόλις, τη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε νωρίτερα και πατάμε Add.
  10. Τσεκάρουμε το κουτάκι ALL PRIVILEGES και πατάμε Make Changes. Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης "You saved “cpanelusername_dbuser”’s privileges on the database “ocpanelusername_dbname”."

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

περιληπτικά:

10 βήματα με τα οποία δημιουργούμε μια βάση δεδομένων mySql στο cPanel του λογαριασμού φιλοξενίας για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση, μεταφορά ή επαναφορά ενός δυναμικού Joomla site

 

έχει σχέση με:

 

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor