Δικαίωμα στη λήθη από τη Google

Δικαίωμα στη λήθη από τη Google

Ναι, είναι αλήθεια. Η Google θέσπισε μια διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να διαγραφούν στοιχεία τους από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Αφαίρεση από αποτελέσματα αναζήτησης Google

Η Google Inc. παρουσίασε μια υπηρεσία μέσω της οποίας Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητούν να αφαιρούνται από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες, φωτογραφίες ή βίντεο για τα οποία έχουν αντιρρήσεις, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει το "δικαίωμα στη λήθη" και κρίνει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να αφαιρεθούν από τις μηχανές αναζήτησης σύνδεσμοι που κρατούν πληροφορίες για το πρόσωπό τους, εφόσον είναι ανακριβείς ή παρωχημένες.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, η μεγαλύτερη στον κόσμο μηχανή αναζήτησης στο Ίντερνετ, η οποία επεξεργάζεται περισσότερο από το 90% όλων των διαδικτυακών αναζητήσεων που γίνονται στην Ευρώπη, ανακοίνωσε στις 29 Μαϊου 2014 ότι διαθέτει ένα ηλεκτρονικό έντυπο μέσω του οποίου χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε θα αφαιρεί συνδέσμους που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για να αφαιρεθούν.

Η Google ανακοίνωσε επίσης πως δημιούργησε μια επιτροπή ανώτερων στελεχών της και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να προσπαθήσει να επεξεργασθεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κύματος των αιτήσεων που αναμένεται από την Ευρώπη και να αναζητήσει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ελευθερία της πληροφορίας και στο δικαίωμα των ανθρώπων να μη διώκονται από το παρελθόν τους, από συκοφαντίες ή ψεύδη.

Μακροπρόθεσμη πολιτική της Google

«Σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, θα εκτιμήσουμε κάθε ατομικό αίτημα και θα προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτικότητα με το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει και να διανέμει πληροφορίες» αναφέρεται στο ηλεκτρονικό έντυπο της Google.

Στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα, η Google αναφέρει στο εν λόγω έντυπο πως, όταν μελετά τα αιτήματα, θα εξετάζει αν τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν ξεπερασμένες πληροφορίες για ένα πρόσωπο, καθώς και αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον από την πληροφορία, όπως σε περιπτώσεις πληροφοριών για επαγγελματική αμέλεια, για ποινικές καταδίκες και για τη δημόσια διαγωγή κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η ηλεκτρονική φόρμα περιλαμβάνει χώρο ώστε οι χρήστες να αναφέρουν τους συνδέσμους τους οποίους ζητούν να αφαιρεθούν και ένα χώρο για να εξηγήσουν γιατί ο σύνδεσμος είναι «άσχετος, ξεπερασμένος ή με άλλο τρόπο ακατάλληλος».

περιληπτικά:

Η Google Inc. παρουσίασε μια υπηρεσία μέσω της οποίας Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητούν να αφαιρούνται από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες, φωτογραφίες ή βίντεο για τα οποία έχουν αντιρρήσεις, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει το "δικαίωμα στη λήθη".

 

έχει σχέση με:

 

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor