Θέματα σχετικά με καταχώρηση domain names

Θέματα σχετικά με καταχώρηση domain names

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την καταχώρηση των domain names, και τη χρήση του μηχανισμού καταχώρησης σε πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιεί η Onscreen Web Services, που είναι επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων χώρου από την ΕΕΤΤ.

Καταχώρηση domain σε πραγματικό χρόνο

Η καταχώρηση του domain σας, είτε ελληνικού είτε διεθνούς, γίνεται σε πραγματικό χρόνο, μόλις ενεργοποιηθεί η παραγγελία domain registration που κάνατε. Η ενεργοποίηση γίνεται είτε αυτόματα, όταν η εξόφληση της παραγγελίας γίνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, είτε από την ομάδα μας όταν ενημερωθούμε και επιβεβαιώσουμε την κατάθεση που κάνατε.

Το ίδιο ισχύει και για την ανανέωση των domain names.

Προσωρινή ενεργοποίηση ενός Domain με κατάληξη .gr

Από την υποβολή και την πρωτοκόλληση της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη και ότι πριν από την αίτηση αυτή δεν προηγείται άλλη κατά την στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της ΕΕΤΤ έπειτα από συνεδρίαση. Όσο το domain είναι προσωρινά ενεργοποιημένο, μπορεί να ανακληθεί (βλέπει παρακάτω)

Ανάκληση αίτησης εκχώρησης domain name

Η ανάκληση της αίτησης εκχώρησης ενός domain name, πχ επειδή το πληκτρολογήσατε λάθος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είναι δυνατή μόνο στα ελληνικά domains και μόνο κατά την καταχώρησή τους, όχι κατά την ανανέωσή τους. Το αίτημά σας για ανάκληση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 3 ημέρες (ημερολογιακά) από την ενεργοποίηση της παραγγελίας καταχώρησης του domain σας.

Το ποσό που έχει καταβληθεί για την καταχώρηση του domain πιστώνεται στο λογαριασμό σας, ως credit, και έχετε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσετε για να εξοφλήσετε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή σας προς την Onscreen Web Services.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η ανάκληση δεν είναι δυνατή σε διεθνή η ευρωπαϊκά domain names.

Κωδικός Εξουσιοδότησης - Authorization Code

O Κωδικός Εξουσιοδότησης - Authorization Code  είναι ένας κωδικός, συνδυασμός αλφαριθμητικών ή άλλων χαραητήρων, που πιστοποιεί ότι έχετε την εξουσιοδότηση για τη διαχείριση του συγκεκριμένου domain name. Αν δεν τον γνωρίζετε, καλό είναι να τον ζητήσετε από τον καταχωρητή σας και να τον αποθηκεύσετε.

Για όσα domain names είναι καταχωρητής η Onscreen Web Services, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες εδώ για να ανακτήσετε τον Κωδικό Εξουσιοδότησης του Domain σας.

Στοιχεία Ιδιοκτήτη ενός Domain Name

Τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στον ιδιοκτήτη ενός domain name μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της περιοχής πελατών στη σχετική καρτέλα.

Ειδικά για τα ελληνικά domain names, η αλλαγή του ονόματος του ιδιοκτήτη δεν γίνεται με τη διαδικασία αυτή και είναι χρεώσιμη ενέργεια.

Ορισμός Namesevers  Domain Name

Για να λειτουργήσει ένα domain name και να εμφανίζεται το περιεχόμενο που επιθυμείτε στο web, μεταξύ άλλων χρειάζεται να ορίσετε και τους nameservers του παρόχου που σας φιλοξενεί. Σε όσα domain names καταχωρητής είναι η Onscreen και φιλοξενούνται στους servers μας, ο ορισμός των dns γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται δική σας ενέργεια.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για ορισμό των nameservers σε domain name.

περιληπτικά:

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την καταχώρηση και ανανέωση domain names, τον κωδικό εξουσιοδότησης authorization code, τον ορισμό nameservers, την αλλαγλη των στοιχείων επαφής του domain.

 

έχει σχέση με:

 

   σχετικές υπηρεσίες από την Onscreen

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor