Επιλέξτε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα

Επιλέξτε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα

Η επιλογή ενός προγράμματος ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα θα πρέπει να εξασφαλίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά: την αξιοπιστία, τη συνεχή βελτιστοποίηση και την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας. Ας δούμε μαζί εννέα tips για τη σωστή επιλογή ενός κώδικα ανοιχτού λογισμικού - open source.

Συχνές αναβαθμίσεις της open source εφαρμογής

Δεν έχει σημασία πότε ήταν η τελευταία φορά που αναβαθμίστηκε ένα λογισμικό, αλλά με ποιά συχνότητα αναβαθμίζεται. Επιλέξτε ένα open source λογισμικό που βελτιώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σημαίνει πως οι δημιουργοί του δίνουν σημασία και αφιερώνουν χρόνο για την αντιμετώπιση προγραμματιτικών λαθών, προβλημάτων ασφαλείας καθώς και για τη βελτίωσή του με την προσθήκη νέων λειτουργιών.

 

Συζητήσεις σε forum

Τα σχόλια, οι συζητήσεις και οι αναφορές πιθανών σφαλμάτων δεν κατατάσσουν ένα λογισμικό με ανοικτό κώδικα ως χαμηλής ποιότητας. Αντιθέτως, αναλυτικές συζητήσεις και αναφορές από δραστήριες ομάδες που προτείνουν, δημιουργούν και διορθώνουν διάφορες παραμέτρους χαρακτηρίζουν μια  δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη εφαρμογή.

 

Αξιολόγηση ελεύθερου λογισμικού

Oι κριτικές, οι λήψεις και ο αριθμός των εγκαταστάσεων ενός προγράμματος το αξιολογούν ως δημοφιλή ή όχι. Προσοχή ένα λογισμικό που είναι δημοφιλές, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ποιοτικά καλό.

 

Τεκμηρίωση λογισμικού σε ανοικτό κώδικα

Βεβαιωθείτε αν ο οδηγός εγκατάστασης,  οι απαιτήσεις και  οι προδιαγραφές ενός προγράμματος ανοικτού κώδικα συμπεριλαμβάνονται σε μορφή αρχείου ή ιστοσελίδας. Λογισμικά ανοιχτού κώδικα που παρέχουν το documentation σε μορφή ιστοσελίδας αποπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για πιθανή υποστήριξη και συνεχή βελτίωση, γι’ αυτό το λόγο προτιμήστε τα!

 

Ποιός είναι ο δημιουργός του λογισμικού

Ποιός δημιούργησε το πρόγραμμα; Αν έχει δημιουργηθεί από μία εταιρία τότε η ποιότητα και η σταθερότητά του είναι ανάλογη της εταιρίας που το διανέμει. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί από κάποιο άτομο, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και αν σχετίζονται με το αντικείμενο.

 

Ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού

Προτιμήστε τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από μια πολυάριθμη ομάδα τεχνικών. Πρόκειται για πιο αξιόπιστες εφαρμογές, καθώς είναι περισσότεροι οι τεχνικοί που επιχειρούν την ανάπτυξη και την υποστήριξη της.

 

Άδεια χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αρχείο readme.txt ή ένα αρχείο “license” που περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του λογισμικού. Σε προγράμματα ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα προτιμήστε την δεύτερη περίπτωση και  σιγουρευτείτε ότι η άδεια χρήσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

 

Υπάρχουν άλλοι χρήστες;

Αποφύγετε την επιλογή ενός προγράμματος ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα για το οποίο δεν υπάρχουν σχόλια, παραπομπές και συζητήσεις από άλλους χρήστες. 

 

Η ποιότητα του κώδικα του ελεύθερου λογισμικού

‘Ενα λογισμικό που περιέχει σαφή κατασκευαστικά σχόλια και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμών τεστ θεωρείται πιο αξιόπιστο.

Η χρήση και η αξιολόγηση  ενός κώδικα ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι ευθέως ανάλογα με τον εκδότη του, όσο μεγαλύτερη είναι η κοινότητα γύρω από αυτό και όσο περισσότερες οι παρατηρήσεις, αναβαθμίσεις και οι αναφορές σφαλμάτων στον κώδικα του λογισμικού τόσο πιο αξιόπιστο και λειτουργικό θεωρείται ένα πρόγραμμα.

περιληπτικά:

Με ποια κριτήρια θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα;

 

έχει σχέση με:

 

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor