Απόλυτα συμβατή με τον GDPR η Onscreen

Απόλυτα συμβατή με τον GDPR η Onscreen

Συμβατότητα με GDPR

Απόλυτα συμβατή με τους κανόνες που θέτει ο Γενικός Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPRΓ είναι η Onscreen, σε ότι αφορά τα δεδομένα που διατηρεί στην περιοχή πελατών της, όπου γίνεται η επικοινωνία και η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της.

Σεβόμαστε τα δεδομένα σας

Πιο συγκεκριμένα:

  • Όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς, με πρωτόκολο ssl
  • Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την πιστοποίηση δύο παραμέτρων για τη σύνδεσή τους με την περιοχή πελατών, διασφαλίζοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της σύνδεσης
  • Με τη σύνδεσή στην περιοχή πελατών, υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα σας edit account επεξεργασία στοιχείων
  • Υπάρχει ειδικό μενού για τη διαχείριση των στοιχείων που εμπίπτουν στους κανόνες του GDPR gdpr check
  •  Στο μενού αυτό, μπορεί να ζητηθεί η πλήρης διαγραφή του λογαριασμού και των σχετικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα (forget-me) delete account

  •  Στο ίδιο μενού, υπάρχει η δυνατότητα λήψης όλων των δεδομένων που υπάρχουν αποθηκευμένα, ανα κατηγορία get infoget info2

  • Τα δεδομένα όσων λογαριασμών παραμένουν ανενεργοί πάνω από 3 χρόνια διαγράφονται

περιληπτικά:

Σεβόμαστε πλήρως τα δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, και έχουμε οργανώσει με τέτοιον τρόπο την περιοχή πελατών μας, ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα και συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR.

 

έχει σχέση με: