Απόλυτα συμβατή με τον GDPR η Onscreen

Απόλυτα συμβατή με τον GDPR η Onscreen

Συμβατότητα με GDPR

Απόλυτα συμβατή με τους κανόνες που θέτει ο Γενικός Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPRΓ είναι η Onscreen, σε ότι αφορά τα δεδομένα που διατηρεί στην περιοχή πελατών της, όπου γίνεται η επικοινωνία και η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της.

Σεβόμαστε τα δεδομένα σας

Πιο συγκεκριμένα:

 • Όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς, με πρωτόκολο ssl

 • Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την πιστοποίηση δύο παραμέτρων για τη σύνδεσή τους με την περιοχή πελατών, διασφαλίζοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της σύνδεσης

 • Με τη σύνδεσή στην περιοχή πελατών, υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα σας

  edit account επεξεργασία στοιχείων

 • Υπάρχει ειδικό μενού για τη διαχείριση των στοιχείων που εμπίπτουν στους κανόνες του GDPR

  gdpr check
 •  Στο μενού αυτό, μπορεί να ζητηθεί η πλήρης διαγραφή του λογαριασμού και των σχετικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα (forget-me)

  delete account

 •  Στο ίδιο μενού, υπάρχει η δυνατότητα λήψης όλων των δεδομένων που υπάρχουν αποθηκευμένα, ανα κατηγορία

  get info

  get info2

 • Τα δεδομένα όσων λογαριασμών παραμένουν ανενεργοί πάνω από 3 χρόνια διαγράφονται

περιληπτικά:

Σεβόμαστε πλήρως τα δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, και έχουμε οργανώσει με τέτοιον τρόπο την περιοχή πελατών μας, ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα και συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR.