Μεταφορά Joomla σε άλλο server

Μεταφορά Joomla σε άλλο server

Για τη μεταφορά ή την επαναφορά ενός joomla site χρησιμοποιούμε συνήθως το akeeba backup, μια εφαρμογή ιδιαίτερα αξιόπιστη και εύκολη στη διαχείρισή της. Ωστόσο, κάποιες φορές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το akeeba, λόγω δυσλειτουργίας και λανθασμένης ρύθμισης του server όπου φιλοξενείται το δυναμικό joomla site μας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η παλιά καλή εναλλακτική λύση, που περιγράφεται στο κείμενο που ακολουθεί.

Ακολουθούμε τα παρακάτω 6 βήματα:

Αντίγραφο αρχείων και βάσης δεδομένων

Αν ο server όπου λειτουργεί η δυναμική ιστοσελίδα μας δίνει τη δυνατότητα συμπίεσης αρχείων (πχ. cPanel, μέσω του File Manager / Compress), συμπιέζουμε (tar.gz ή zip) όλα τα αρχεία, και τα κατεβάζουμε τοπικά στον υπολογιστή μας. Αν δεν το επιτρέπει, κατεβάζουμε όλα τα αρχεία, ένα ένα.

Μέσω του phpMyAdmin, εξάγουμε τη βάση δεδομένων και την κατεβάζουμε συμπιεσμένη τοπικά στον υπολογιστή μας.

Τοπικός έλεγχος αντιγραφων joomla

Καλό θα ήταν, ειδικά αν η λήψη των αρχείων δεν έγινε σε συμπιεσμένη μορφή, να γίνει ένας έλεγχος τοπικά για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας joomla.

Επαναφορά βάσης mySql στο server

Ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουμε δημοσιεύσει, δημουργείτε μια νέα βάση δεδομένων mySql μέσω του cPanel στο server της Onscreen. Στη συνέχεια, μέσω του phpMyAdmin, χρησιμοποιώντας την εντολή import εισάγετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων στο νέο server.

Μεταφόρτωση αρχείων στο server

Ανεβάζετε τα αρχεία του joomla στο server, σε κάθε περίπτωση συμπιεσμένα. Αν δεν μπορέσατε να τα κατεβάσετε συμπιεσμένα, τα συμπιέζετε τοπικά, και κατόπιν τα ανεβάζετε, χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα ftp (πχ filezilla), ή τη δυνατότητα upload που δίνει το cPanel.

Αρχείο ρυθμίσεων joomla configuration.php

Για τη σωστή λειτουργία του joomla, χρειάζεται να κάνετε κάποιες μεταβολές στο αρχείο ρυθμίσεων joomla με το όνομα configuration.php. Χρησιμοποιείστε την εντολή edit του File Manager του cPanel  και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές, αλλάζοντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

var $log_path = '/home/account_name/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/account_name/public_html/tmp';
var $user = 'όνομα χρήστη της βάσης mySql';
var $db = 'όνομα της βάσης mySql';
var $password = 'το password της βάσης mySql';

Αφού κάνετε τις αλλαγές ορίζετε τα δικαιώματα του συγκεκριμένου αρχείου σε read only (444).

περιληπτικά:

Εναλλακτική λύση για τη μεταφορά ή επαναφορά μιας ιστοσελίδας joomla σε νέο server με cpanel, αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το akeeba backup.

 

έχει σχέση με:

 

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor