Προστασία του φακέλου administrator στο joomla

Προστασία του φακέλου administrator στο joomla

Ο φάκελος της διαχείρισης του joomla (administrator directory) χρησιμοποιείται μόνο από τους διαχειριστές και η πρόσβαση σε αυτόν είναι περιορισμένη: απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό. Θα ήταν ωστόσο χρήσιμο να αυξήσουμε την ασφάλεια της εφαρμογής μας και να προστατεύσουμε το φάκελο administrator από αδιάκριτα βλέμματα, ακόμη περισσότερο.

Ένας εύκολος και προσιτός τρόπος για την επιπλέον προστασία και ασφάλεια στο φάκελο διαχείρισης είναι η χρήση της εντολής Directory Privacy του cPanel του λογαριασμού φιλοξενίας μας. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Σύνδεση με το cPanel. Αυτό γίνεται ή με τα στοιχεία πρόσβασης που μας έχουν δοθεί στο άνοιγμα του λογαριασμού φιλοξενίας, ή μέσω της περιοχής πελατών της Onscreen, στην καρτέλα της συγκεκριμένης υπηρεσίας φιλοξενίας
  2. Επιλέγουμε το μενού FILES / Directory Privacy
  3. Πλοήγηση στη λίστα φακέλων που εμφανίζεται, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει ο φάκελος ή κλικ στο φάκελο να να τον επιλέξουμε. Λογικά θα κάνουμε κλικ στο φάκελο pubilc_html και θα κλικάρουμε στη συνέχεια, για να το επιλέξουμε, το όνομα του φακέλου administrator
  4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, στο μενού Create User, δημιουργούμε τον χρήστη που θα μπορεί να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο που θα προστατεύσουμε. Δίνουμε λοιπόν Όνομα Χρήστη, Κωδικό, επιβεβαιώνουμε τον Κωδικό και αποθηκεύουμε
  5. Στην ίδια οθόνη, στη συνέχεια, τσεκάρουμε την επιλογή Password protect this directory, δίνουμε ένα όνομα που να μας το θυμίζει αποθηκεύουμε.

Αυτό ήταν! Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε ένα πρόσθετο βήμα ασφάλειας για το φάκελο joomla administrator. Φυσικά, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε και άλλους φακέλους, αν το χρειαζόμαστε, όπως και να δημιουργήσουμε και επιπλέον χρήστες για να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης.

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor