Ορισμός nameservers για το domain σας

Ορισμός nameservers για το domain σας

Η Onscreen Web Services, εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων χώρου, διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης domain names, ώστε να μπορείτε να καταχωρείτε και να διαχειρίζεστε σε πραγματικό χρόνο τα domain names σας. Στο παρακάτω κείμενο υπάρχουν οδηγίες για τον ορισμό των nameservers που επιθυμείτε για το domain name σας.

Για όσα domain name είναι καταχωρημένα στην Onscreen και φιλοξενούνται στους servers μας, η διαδικασία γίνεται αυτόματα από το μηχανισμό της Onscreen Web Services και δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από μέρους του πελάτη.

Ορισμός nameservers για το domain

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Σύνδεση στην περιοχή πελατών της Onscreen Web Services
  2. Επιλέγετε στο μενού  Domain > Τα Domain μου
  3. Στην οθόνη με τη λίστα των domain που έχετε καταχωρήσει, επιλέγετε το domain του οποίου τα στοιχεία θέλετε να επεξεργαστείτε, τσεκάροντας στο κουτάκι αριστερά από αυτό
  4. Πατάτε, δεξιά το βέλος και επιλέγετε Διαχείριση Nameservers
  5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, τσεκάρετε την επιλογή Χρήση άλλων nameservers
  6. Δίνετε τους nameservers που επιθυμείτε για το domain σας
  7. Επιβεβαιώνετε, πατώντας Αλλαγή Nameservers

περιληπτικά:

Πώς μπορείτε να ορίστε τους nameserver που επιθυμείτε για το domain name που έχετε καταχωρήσει στην Onscreen

 

έχει σχέση με:

 

   σχετικές υπηρεσίες από την Onscreen

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor