Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της περιοχής πελατών της Onscreen Web Services, που λειτουργεί πλέον κανονικά, στις βασικές λειτουργίες της.

Σταδιακά θα προστίθενται και νέες δυνατότητες και θα επιλύονται τυχόν προβλήματα.

Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Sunday, January 22, 2017

« Πίσω