Δημοσιεύθηκε σήμερα η έκδοση 3.8.12 του Joomla. Η έκδοση περιέχει προγραμματιστικές βελτιώσεις και αντιμετωπίζει και τρία, χαμηλής σημασίας, προβλήματα ασφαλείας.

Προτείνουμε σε όλους όσους χρησιμοποιούν το Joomla για τις δυναμικές ιστοσελίδες τους να προχωρήσουν άμεσα στην αναβάθμισή του.Δημοσιεύθηκε στις 28-08-2018

« Πίσω