Στην έκθεση eCommerce Expo, που πραγματοποιείται στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018, συμμετέχει η Onscreen Web Services.

Ο στόχος της φετινής ανανεωμένης έκθεσης eCommerce Expo είναι να παρουσιάσει στις δύο ημέρες (24-25 Νοεμβρίου 2018) τις τελευταίες διεθνείς τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές που ήδη υλοποιούνται στην χώρα μας καθώς και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα του ευρύτερου κλάδου.

Πληροφορίες για την έκθεση eCommerce Expo.Δημοσιεύθηκε στις 31-10-2018

« Πίσω