Χωρίς επιπλέον κόστος, όλοι οι πελάτες της Onscreen Web Services, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πιστοποίηση δύο παραμέτρων για τη σύνδεσή τους με την Περιοχή Πελατών. Αρκεί ένα κινητό τηλέφωνο Android ή Ios, που να έχει εγκατεστημένο το Google Authenticator. Περισσότερες πληροφορίες στο blog της Onscreen.Δημοσιεύθηκε στις 20-04-2018

« Πίσω