Απόλυτη Υποστήριξη Joomla

από Certified Joomla Administrators • ετήσια πακέτα υποστήριξης • support capsules

Πακέτο Υποστήριξη Joomla CJS-Proactive

Certified Joomla Support Proactive

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται νέα έκδοση στην ίδια σειρά.
Δεν περιλαμβάνεται αναβάθμιση και παραμετροποίηση επεκτάσεων

Πακέτο Υποστήριξη Joomla CJS-Professional

Certified Joomla Support Professional

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται νέα έκδοση στην ίδια σειρά.
Αναβάθμιση και παραμετροποίησηεπεκτάσεων joomla και αντιμετώπιση προβλημάτων joomla με διαθέσιμο δωρεάν χρόνο που αντιστοιχεί σε 1 Support Capsule το μήνα

Πακέτο Υποστήριξη Joomla CJS-Premium

Certified Joomla Support Premium

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται νέα έκδοση στην ίδια σειρά.
Αναβάθμιση και παραμετροποίησηεπεκτάσεων joomla, αντιμετώπιση προβλημάτων joomla και επεξεργασία περιεχομένουμε διαθέσιμο δωρεάν χρόνο που αντιστοιχεί σε 4 Support Capsules το μήνα

1 Support Capsule
2 Support Capsules
3 Support Capsules
4 Support Capsules
5 Support Capsules
10 Support Capsules
20 Support Capsules
Λήψη Μηνιαίου backup Joomla site τοπικά