Κατηγορίες

Cpanel 4

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του cpanel

Domain names 4

Θέματα σχετικά με την καταχώρηση των domain names

email 3

Για τη σωστή ρύθμιση και λήψη της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας

ftp 1

Θέματα σχετικά με τη μεταφόρτωση αρχείων με ftp clients

Helpdesk 2

Για να αξιοποιήσετε το σύστημα επικοινωνίας, υποστήριξης και παραγγελίας της onScreen.

Joomla 5

Θέματα σχετικά με τη χρήση του joomla

No Spam 1

Κανόνες για την αποτροππή αποστολής μη επιθυμητών ηλεκτροκικών μηνυμάτων

onScreen 2

Λειτουργία, υποστήριξη, πολιτικές

Shared Hosting 1

Θέματα και πληροφορίες για τη μοιραζόμενη φιλοξενία

Ασφάλεια 3

Θέματα σχετικά με την ασφάλεια του ιστότοπού σας

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Ανέβασμα joomla από τοπικό υπολογιστή

ανεβάζετε συμπιεσμένα τα αρχεία του joomla στο www/ δίνετε την εντολή extract, μέσω του cpanel...

 Πρόσβαση στο webmail

Η πρόσβαση στο webmail...

 Πώς κάνω αναβάθμιση στην έκδοση Joomla!

1. Κατεβάζω τα...

 emails σε άλλο server

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε να μην χρησιμοποιείτε τον server μας για τη διεκπεραίωση της...

 Email επικοινωνίας

Θα ήταν καλό, να...