Ορισμός nameservers

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα, αφού είστε συνδεδεμένος/η με την Περιοχή Πελατών

 

  1. Επιλέγετε στο μενού  Domain > Τα Domain μου
  2. Στην οθόνη με τη λίστα των domain που έχετε καταχωρήσει, επιλέγετε το domain του οποίου τα στοιχεία θέλετε να επεξεργαστείτε, τσεκάροντας στο κουτάκι αριστερά από αυτό
  3. Πατάτε, δεξιά το βέλος και επιλέγετε Διαχείριση Nameservers
  4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, τσεκάρετε την επιλογή Χρήση άλλων nameservers
  5. Δίνετε τους nameservers που επιθυμείτε για το domain σας
  6. Επιβεβαιώνετε, πατώντας Αλλαγή Nameservers
  • nameservers, dns, domain name
  • 12 Χρήστες βρήκαν χρήσιμη αυτή την απάντηση
Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Σχετικά Κείμενα

Ανανέωση στη λήξη

Μέσω της Περιοχής Πελατών έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν επιθυμείτε ή όχι την έκδοση Αναφοράς...

Κωδικός Εξουσιοδότησης

Μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης ενός domain name που έχετε καταχωρήσει στην...