Ανανέωση στη λήξη

Μέσω της Περιοχής Πελατών έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν επιθυμείτε ή όχι την έκδοση Αναφοράς Χρέωσης για την ανανέωση ενός domain name.

Αφού συνδεθείτε στην Περιοχή Πελατών, επιλέγετε το μενού Domain > Τα Domain μου.

Στη γραμμή του domain που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατάτε το βελάκι δεξιά και επιλέγετε το μενού Ανανέωση στη Λήξη

Στην οθόνη που ακολουθεί, ορίζετε την επιλογή σας.

  • domain name
  • 24 Χρήστες βρήκαν χρήσιμη αυτή την απάντηση
Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Σχετικά Κείμενα

Ορισμός nameservers

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα, αφού είστε συνδεδεμένος/η με την Περιοχή Πελατών   Επιλέγετε...

Κωδικός Εξουσιοδότησης

Μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης ενός domain name που έχετε καταχωρήσει στην...