Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στο θέμα που σας απασχολεί, μέσω της Βάσης Γνώσεων, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


 Υποστήριξη Πελατών

Ζητείστε υποστήριξη από την ομάδα της Onscreen Web Services

 Γενικές Ερωτήσεις

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Οnscreen Web Services

 Οικονομικά

Θέματα πληρωμών και λογιστηρίου

 Παραστατικά

Έκδοση Φορολογικών Παραστατικών

 Οικονομικές Προσφορές

Οικονομικές Προσφορές για συγκεκριμένες εργασίες και υπηρεσίες