ιστοσελίδες

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
ιστοσελίδες

Δυναμικές ιστοσελίδες joomla χρησιμοποιώντας το πληρέστερο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ώστε να μπορείτε εύκολα, με απλή γνώση χρήσης κειμενογράφου και με πρόσβαση στο διαδίκτυο, να επεξεργάζεστε και να ενημερώνετε το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας. Με μια ιστοσελίδα joomla, μπορείτε, χάρη στην υποστήριξη joomla που παρέχει η Onsreen Web Services. Premium joomla support in Greece.

Author - Super User
Εμφανίσεις - 54
Synonyms: ιστοσελίδα,ιστοσελίδας