Βέλτιστες πρακτικές
για μια ασφαλή και γρήγορη δυναμική ιστοσελίδα

Άρης Ντάτσης

Joomla!

Το Joomla είναι

το community-driven project που αναπτύσσει
ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
βασισμένο σε ελεύθερο λογισμικό
ανοικτού κώδικα

 

Το Joomla είναι

το community-driven project που αναπτύσσει
ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
βασισμένο σε ελεύθερο λογισμικό
ανοικτού κώδικα

 

Ξεκίνησε το 2005 και ως σήμερα έχει

 • 96+ εκατομμύρια μεταφορτώσεις
 • 1400+ εθελοντές
 • μετάφραση σε 75 γλώσσες

out-of-the-box

Το Joomla είναι

 • πολυγλωσσικό
 • φιλικό στις μηχανές αναζήτησης
 • πλήρως responsive
 • χωρίς περιορισμούς στο σχεδιασμό
 • ευέλικτο και απόλυτα επεκτάσιμο
 • διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
 • ιδιαίτερες ρυθμίσεις για την ασφάλεια

το Joomla! με αριθμούς

Μερίδιο χρήσης μεταξύ των cms - Οκτώβριος 2018

Πηγή: cmscrowler.com

το Joomla στην Ελλάδα

η ελληνική κοινότητα

Ασφάλεια & Ταχύτητα

Βέλτιστες πρακτικές

Ασφάλεια
σε ιστοσελίδα Joomla

 • Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε
  στην ασφάλεια της δυναμικής ιστοσελίδας
  και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία;

 

Ασφάλεια
σε ιστοσελίδα Joomla

 • Η υποστήριξη της ασφάλειας
  δεν είναι εφάπαξ έργο

 

 • Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε
  στην ασφάλεια της δυναμικής ιστοσελίδας
  και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία;

 

Ασφάλεια
σε ιστοσελίδα Joomla

 • Η υποστήριξη της ασφάλειας
  δεν είναι εφάπαξ έργο

 

 • Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε
  στην ασφάλεια της δυναμικής ιστοσελίδας
  και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία;

 

 • Τρία επίπεδα στα οποία μπορούμε
  να ενισχύσουμε την ασφάλεια

Επίπεδα ασφάλειας
σε ιστοσελίδα Joomla

Χρήστης

Εφαρμογή

Διακομιστής

ασφαλές Joomla

 • όνομα χρήστη - κωδικός

επίπεδο χρήστη

ασφαλές Joomla

 • όνομα χρήστη - κωδικός

επίπεδο χρήστη

 • πιστοποίηση δύο παραμέτρων

ασφαλές Joomla

 • όνομα χρήστη - κωδικός

επίπεδο χρήστη

 • πιστοποίηση δύο παραμέτρων
 • διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών

ασφαλές Joomla

 • όνομα χρήστη - κωδικός

επίπεδο χρήστη

 • πιστοποίηση δύο παραμέτρων
 • διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
 • διακριτοί λογαριασμοί

ασφαλές Joomla

 • ασφαλείς συνδέσεις - ssl

επίπεδο εφαρμογής

ασφαλές Joomla

 • ασφαλείς συνδέσεις - ssl

επίπεδο εφαρμογής

 • recaptcha σε φόρμες

ασφαλές Joomla

 • ασφαλείς συνδέσεις - ssl

επίπεδο εφαρμογής

 • recaptcha σε φόρμες
 • αναβαθμίσεις άμεσα

ασφαλές Joomla

 • ασφαλείς συνδέσεις - ssl

επίπεδο εφαρμογής

 • recaptcha σε φόρμες
 • αναβαθμίσεις άμεσα
 • αντίγραφα ασφαλείας

ασφαλές Joomla

 • ασφαλείς συνδέσεις - ssl

επίπεδο εφαρμογής

 • recaptcha σε φόρμες
 • αναβαθμίσεις άμεσα
 • αντίγραφα ασφαλείας
 • μόνον οι απαραίτητες επεκτάσεις

ασφαλές Joomla

 • αναβαθμίσεις php

επίπεδο διακομιστή

ασφαλές Joomla

 • αναβαθμίσεις php

επίπεδο διακομιστή

 • firewall

ασφαλές Joomla

 • αναβαθμίσεις php

επίπεδο διακομιστή

 • firewall
 • προστασία φακέλου διαχείρισης

ασφαλές Joomla

 • αναβαθμίσεις php

επίπεδο διακομιστή

 • firewall
 • προστασία φακέλου διαχείρισης
 • ασφαλείς συνδέσεις

ασφαλές Joomla

 • αναβαθμίσεις php

επίπεδο διακομιστή

 • firewall
 • προστασία φακέλου διαχείρισης
 • ασφαλείς συνδέσεις
 • μόνο τοπική σύνδεση σε mySql

Ταχύτητα
σε ιστοσελίδα Joomla

 • Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε
  στην ταχύτητα της δυναμικής ιστοσελίδας
  και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία;

Ταχύτητα
σε ιστοσελίδα Joomla

 • Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε
  στην ταχύτητα της δυναμικής ιστοσελίδας
  και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία;
 • Πώς μπορούμε να αυξήσουμε
  την ταχύτητα της δυναμικής ιστοσελίδας;

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών
 • ενεργοποίηση gzip

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών
 • ενεργοποίηση gzip
 • cache σε εφαρμογή - περιηγητή - htaccess

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών
 • ενεργοποίηση gzip
 • cache σε εφαρμογή - περιηγητή - htaccess
 • χρήση cdn

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών
 • ενεργοποίηση gzip
 • διαγραφή ανενεργών επεκτάσεων
 • cache σε εφαρμογή - περιηγητή - htaccess
 • χρήση cdn

Πώς ταχύτερο Joomla;

 • μέτρηση ταχύτητας
 • ελαχιστοποίηση αρχείων html, css, js
 • βελτιστοποίηση φωτογραφιών
 • ενεργοποίηση gzip
 • cache σε εφαρμογή - περιηγητή - htaccess
 • χρήση cdn
 • διαγραφή ανενεργών επεκτάσεων
 • αναβάθμιση php - εφαρμογής

Joomla!

 

Out-of-the-box

Ευχαριστώ!

Πηγή: sucuri.net

Πηγή: sucuri.net

Πηγή: sucuri.net