διαχείριση cpanel server

Διαχείριση cpanel server


Διαχείριση - management cpanel server και vps

Πιο συγκεκριμένα, η Onscreen Web Services αναλαμβάνει την εγκατάσταση και αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος και των απαραίτητων επιμέρους λογισμικών πακέτων, καθώς και την αναβάθμισή τους στις τελευταίες ασφαλείς εκδόσεις τους.

Μια νέα υπηρεσία, το πακέτο ασφάλειας τριών επιπέδων, προσφέρει πλέον η Onscreen Web Services στους πελάτες που ενοικιάζουν dedicated servers, VPS, αλλά και σε πελάτες που φιλοξενούνται σε τρίτα datacenters, επιλογής τους. Aναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του πακέτου αυτού, που μπορεί να το παραγγείλει κάθε διαχειριστής dedicated server με WHM/cPanel, είναι τα παρακάτω.

cpanel whm server management

centos whm server managemnt

cloud linux whm server management

 

Προστασία και ΆμυναΑντιμετώπιση SpamΠαρακολούθηση και Βελτιστοποίηση
 • Αναβάθμιση / Παραμετροποίηση Kernel με GRSecurity Hardened Host.conf Sysctl (spoof protection and basic ddos protection)
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση CSF Firewall - (restricts access to unneeded ports)
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση LFD (Brute Force Detection)
 • Ενεργοποίηση Noexec, Nosuid Temporary Directories (noexec directories - /tmp, /var/tmp, /dev/shm)
 • Εγκατάσταση LibSafe (software level attack buffer. Prevents buffer overflow attacks)
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Mod_Security με massive custom rules
 • Εγκατάσταση Security Updates by OS/Control Panel Vendor
 • Ενεργοποίηση Shell Fork Bomb/Memory Hog Protection
 • Ενεργοποίηση Php Open_Basedir Protection
 • Ενεργοποίηση mod_userdir Protection
 • Ενεργοποίηση Automatic Detection and Deletion of Hacking Files in /tmp, /var/tmp, etc...
 • Απενεργοποίηση Compiler for regular users
 • Ασφάλιση Services
 • Ασφάλιση Root Login
 • Ασφάλιση Sshd Port
 • Ασφάλιση DNS
 • Ασφάλιση Ftp Server
 • Ασφάλιση MySQL
 • Ασφάλιση και Hardened PHP με suPHP Compiled PHP σε τελευταία έκδοση
 • Αφαίρεση λογισμικού που δε χρειάζεται
 • Αναβάθμιση Εγκατάσταση Softwares
 • Αναβάθμιση Cpanel σε τελευταία έκδοση
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση ClamAV + ExiScan Installation (email virus/spam scanning)
 • Εγκατάσταση Exim Dictionary Attack
 • Εγκατάσταση Forge Helo για προστασία από τη χρήση του server για Spamming
 • Εγκατάσταση SPF Records (για αποστολή Mails σε hotmail, yahoo, gmail, etc... )
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση DCC , Razor και SARE για integration με SpamAssassin
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση RBL/DNSBL Thru Exim με RBL Whitelist, Blocklist Bypass integrated με abuseat.org, spamcop.net, spamhaus.org, ordb.org και njabl.org για προστασία από το spamming
 • Ενεργοποίηση Alert όταν κάποιου user τα scripts στέλνουν emails πάνω από κάποιον αριθμό / ώρα - για την ανίχνευση spamming scripts
 • Ενεργοποίηση POP3/IMAP login tracking για ανίχνευση logins per hour
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση CHkrootkit notification (ελέγχει για πιθανά rootkits στο server.)
 • Εγκατάσταση PRM ( Process Resource Monitor ) - monitor processes and kill overloading in the server
 • Εγκατάσταση SPRI ( System Priority ) - control server load Εγκατάσταση Ioncube
 • Εγκατάσταση ZendOptimizer
 • Εγκατάσταση Root Login Notification
 • Εγκατάσταση MyTOP
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Logwatch (Sends a detailed daily report of server events based on logs)
 • Βελτιστοποίηση Apache με mod_deflate
 • Βελτιστοποίηση MySQL
 • Βελτιστοποίηση PHP

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ειδικών πακέτων παρακολούθησης και αντιμετώπισης exploits, καθώς και πακέτων λογισμικού ειδικής χρήσης που πιθανόν είναι αναγακία για τη χρήση που επιθυμείτε.