καταχώρηση ονομάτων χώρου domains εεττ

Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου Domain Names


επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου, εγκεκριμμένος από την εεττ

greek domain registration, καταχωτηρής σε ελληνικά ονόματα χώρου

enom domains registration international domains

Επίσημος καταχωρητής ελληνικών domain names

Η Onscreen είναι επίσημος καταχωρητής ελληνικών domain names, από τους πρώτους που εγκρίθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το 2004 (Απόφαση ΕΕΤΤ 11597/17/05/04).

Το κόστος για την καταχώρηση ελληνικού domain name (.gr) ανέρχεται στα €20,32 πλέον ΦΠΑ, για 2 χρόνια. Με κάθε καταχώρηση ελληνικού .gr domain, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν χώρο φιλοξενίας και email! Επίσης, έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης domain names με διεθνείς και ευρωπαϊκές καταλήξεις όπως .com, .net, .info, biz κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η καταχώρηση είτε ελληνικών είτε διεθνών Domain names γίνεται αυτόματα από το σύστημα που έχουμε αναπτύξει, μέσα από το οποίο μπορείτε και να διαχειρίζεσθε τα ονόματα χώρου σας, ορίζοντας ή αλλάζοντας nameservers, κλπ.

Μεταφορά του domain name στην Onscreen Web Services

H μεταφορά του domain σας στην Onscreen Web Services πραγματοποιείται δωρεάν. Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά χρειάζεται ο κωδικός εξουσιοδότησης (epp code) του domain name. Η διαδικασία της μεταφοράς διαφέρει από tld σε tld. Αναλυτικότερα:

  • Τα ελληνικά domains σε .gr μεταφέρονται ΔΩΡΕΑΝ διατηρώντας το υπόλοιπο του χρόνου που έχετε από τον προηγούμενο καταχωρητή. 
  • Τα ευρωπαίκα domains σε .eu μεταφέρονται με ταυτόχρονη ετήσια ανανέωση, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ χάνεται το υπόλοιπο του χρόνου που είχατε στον προηγούμενο καταχωρητή.
  •  Τα Διεθνή domains σε .com, .net, .info, .org μεταφέρονται με ταυτόχρονη ετήσια ανανέωση, διατηρώντας το υπόλοιπο του χρόνου που έχετε από τον προηγούμενο καταχωρητή.

Διαβάστε και εδώ απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την καταχώρηση των domain names