Έλεγχος στην ασφάλεια ενός joomla site

Έλεγχος στην ασφάλεια ενός joomla site


Με την υπηρεσία Joomla Security Audit, ελέγχουμε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα joomla σας, που συνήθως είναι ευάλωτα και μπορεί να οδηγήσουν στην παραβίαση ενός joomla site.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της ασφαλούς παρουσίας σας στο διαδίκτυο και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έχετε μια ασφαλή ιστοσελίδα joomla. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι το ασφαλές joomla site είναι προϋπόθεση για αποδιτική παρουσία στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία Joomla Security Audit σας παρέχει:

  • ανάλυση του set-up της ιστοσελίδας joomla
  • αναβάθμιση ιστοσελίδας joomla
  • ανάλυση των δυνατοτήτων πρόσβασης από επισκέπτες και χρήστες  - ρυθμίσεις acl
  • έλεγχος και αναβάθμιση, όπου είναι δυνατόν, των επεκτάσεων που χρησιμοποιεί το joomla site σας
  • έλεγχος σε φόρμες εγγραφής και επικοινωνίας
  • έλεγχος δικαιωμάτων σε αρχεία και φακέλους
  • έλεγχος του server όπου φιλοξενείσθε και προτάσεις βελτίωσης τυχόν προβλημάτων
  • εγκατάσταση λογισμικού ελέγχου monitoring - admin tools
  • εγκατάσταση λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας - akeeba backup