Βέλτιστες πρακτικές για μια ασφαλή και γρήγορη δυναμική ιστοσελίδα

Η παρουσίαση που έκανε ο Άρης Ντάτσης, διευθυντής της Onscreen Web Services, στο συνέδριο των κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα FossComm2018, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ηράκλειο, στις 13 Οκτωβρίου 2018, με θέμα "Βέλτιστες πρακτικές για μια ασφαλή και γρήγορη δυναμική ιστοσελίδα".

Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor