Βέλτιστες πρακτικές για μια ασφαλή και γρήγορη δυναμική ιστοσελίδα

Η παρουσίαση που έκανε ο Άρης Ντάτσης, διευθυντής της Onscreen Web Services, στο συνέδριο των κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα FossComm2018, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ηράκλειο, στις 13 Οκτωβρίου 2018, με θέμα "Βέλτιστες πρακτικές για μια ασφαλή και γρήγορη δυναμική ιστοσελίδα".