επαναφορά hacked sited

Joomla Security Audit: έλεγχος σε συγκεκριμένα σημεία στην ιστοσελίδα joomla

Έλεγχος στην ασφάλεια ενός joomla site

προτεραιότητα στην ασφάλεια της ιστοσελίδας joomla

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της ασφαλούς παρουσίας σας στο διαδίκτυο, γιατί μόνον έτσι μπορεί να είναι και αποδοτική.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έχετε μια ασφαλή ιστοσελίδα joomla. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι το ασφαλές joomla site είναι προϋπόθεση για να αποδόσει η επένδυσή σας στο διαδίκτυο.

Προληπτικός έλεγχος ασφάλειας σε joomla

Με την υπηρεσία Joomla Security Audit, ελέγχουμε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα joomla σας, που συνήθως είναι ευάλωτα, αποτελούν στόχο και μπορεί να οδηγήσουν στην παραβίαση ενός joomla site.

Πρόκειται για προληπτικό έλεγχο που σας παρέχει:

  • ανάλυση του set-up της ιστοσελίδας joomla
  • αναβάθμιση ιστοσελίδας joomla
  • ανάλυση των δυνατοτήτων πρόσβασης από επισκέπτες και χρήστες  - ρυθμίσεις acl
  • έλεγχος και αναβάθμιση, όπου είναι δυνατόν, των επεκτάσεων που χρησιμοποιεί το joomla site σας
  • έλεγχος σε φόρμες εγγραφής και επικοινωνίας
  • έλεγχος δικαιωμάτων σε αρχεία και φακέλους
  • έλεγχος του server όπου φιλοξενείσθε και προτάσεις βελτίωσης τυχόν ελλείψεων ή προβλημάτων
  • εγκατάσταση λογισμικού ελέγχου monitoring - admin tools
  • εγκατάσταση λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας - akeeba backup
Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor