Υποστήριξη ιστοσελίδων joomla

Αναβάθμιση δυναμικής ιστοσελίδας joomla

Θέλετε η δυναμική ιστοσελίδα joomla να είναι πάντα επικαιροποιημένη και ασφαλής. Αφήστε την αναβάθμιση του joomla και των επεκτάσεών του στους ειδικούς.

Υποστήριξη joomla στην καθημερινή λειτουργία

Χρειάζεστε στη σιγουριά μιας ομάδας ειδικών στο joomla που θα εξασφαλίσει την καθημερινή υποστήριξη των joomla ιστοσελίδων σας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σωστή τους λειτουργία.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα συνδρομητικά πακέτα υποστήριξης, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το δυναμικό joomla site σας είναι πάντα λειτουργικό, ασφαλές και επικαιροποιημένο. Αναλαμβάνουμε

  • την αναβάθμιση της εφαρμογής και των επεκτάσεών της
  • την παραμετροποίηση και την επιλογή των αναγκαίων προσθέτων
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν

Για κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας, να το αντιμετωπίσουμε.

Υποστήριξη σε συγκεκριμένο πρόβλημα joomla

Ετήσια πακέτα για υποστήριξη ιστοσελίδων joomla

Proactive

70/το έτος
  • Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα έκδοση
  • Δεν περιλαμβάνεται αναβάθμιση και παραμετροποίηση επεκτάσεων.

Professional

120/το έτος
  • Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα έκδοση
  • Αναβάθμιση και παραμετροποίησηεπεκτάσεων joomla και αντιμετώπιση προβλημάτων joomla με διαθέσιμο δωρεάν χρόνο που αντιστοιχεί σε 1 Support Capsule το μήνα

Premium

240/το έτος
  • Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε την αναβάθμιση joomla core κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα έκδοση
  • Αναβάθμιση και παραμετροποίησηεπεκτάσεων joomla, αντιμετώπιση προβλημάτων joomla και επεξεργασία περιεχομένου joomla, με διαθέσιμο δωρεάν χρόνο που αντιστοιχεί σε 4 Support Capsules το μήνα

Οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω αφορούν ετήσιο κύκλο χρέωσης και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.