δυναμική ιστοσελίδα joomla site

Χρειάζεστε μια δυναμική ιστοσελίδα joomla


Χαρακτηριστικά joomla site

 • ανοικτός κώδικας
 • responsive σχεδιασμός
 • απεριόριστη επεκτασιμότητα
 • δυναμικό περιεχόμενο
 • πολυγλωσσικότητα
 • διαχείριση χρηστών
 • αυξημένη ασφάλεια

Η δυναμική ιστοσελίδα αποτελεί, στην πράξη, μονόδρομο για μια διαδικτυακή παρουσία χωρίς περιορισμούς και που να προσαρμόζεται στις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Αποτελεί μια ευέλικτη και οικονομική λύση, καθώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας joomla είναι επεξεργάσιμο από τον κάτοχο της ιστοσελίδας.

Πώς μπορώ να έχω υποστήριξη joomla;

Δυναμική ιστοσελίδα joomla, η απόλυτη λύση

Αναπτύσσουμε την δυναμική ιστοσελίδα σας και σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, βασισμένο στην πληρέστερη και ασφαλέστερη πλατφόρμα που είναι σήμερα διαθέσιμη, σε σύστημα ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, το joomla.

Το τελικό προϊόν, η δυναμική ιστοσελίδα joomla, σας ανήκει απόλυτα και χωρίς περιορισμούς: δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλλετε καμιά άδεια χρήσης και μπορείτε να την μεταφέρετε αν το επιθυμείτε.
 • μπορείτε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές σας, να διαχειρίζεστε μόνοι σας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.
 • η δυναμική σας ιστοσελίδα μπορεί να διαθέτει πολυγλωσσικό περιεχόμενο, με βάση εγγενώς προεγκατεστημένο μηχανισμό.
 • είναι μια λύση απεριόριστα επεκτάσιμη, και μπορεί να πάρει τη μορφή που χρειάζεστε, προσθέτοντας καταλόγους, φόρουμ, πωλήσεις από απόσταση, συστήματα επικοινωνίας και υποστήριξης των πελατών σας.
 • συνδέεται χωρίς προβλήματα με συστήματα ανάλυσης δεδομένων όπως το Google Analytics
 • έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους χρήστες της εφαρμογής δημιουργώντας ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα με τον ενδοεπιχειρησιακό καταμερινό ευθυνών που έχετε ορίσει
 • διαθέτει ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, με προεξάρχοντα σημεία τη δυνατότητα πιστοποίησης δύο παραμέτρων για τη σύνδεση σε περιοχές του ιστοτόπου που καθορίζονται από εσάς και την πλήρη εφαρμογή της ασφαλούς σύνδεσης ssl τόσο στο δημόσιο τμήμα, όσο και στη διαχείριση.
Η Onscreen Web Services, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη και την υποστήριξη joomla sites, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα για τη δυναμική ιστοσελίδα joomla που χρειάζεστε.