Ιστοσελίδες joomla ασφαλείς, πολύγλωσσες, επεκτάσιμες, responsive σχεδιασμός

Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων Joomla

Αναπτύσσουμε την δυναμική ιστοσελίδα σας και σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, βασισμένο στην πληρέστερη και ασφαλέστερη πλατφόρμα που είναι σήμερα διαθέσιμη, σε σύστημα ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, το joomla. Εμπιστευθείτε την κατασκευή ιστοσελίδων joomla στους ειδικούς!

Κατασκευή πολύγλωσσων δυναμικών ιστοσελίδων joomla, η απόλυτη λύση

Η πολύγλωσση δυναμική ιστοσελίδα καλύπτει απαιτήσεις που ξεκινούν από μια απλή εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο και καταλήγουν σε σύνθετες λύσεις πολύγλωσσων εταιρικών ιστοσελίδων, intranets και portals, με ασφάλεια, ιδιαίτερα συστήματα διαχείρισης χρηστών και της πρόσβασής τους σε ξεχωριστά τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας.

Το τελικό προϊόν, η δυναμική ιστοσελίδα joomla, σας ανήκει απόλυτα και χωρίς περιορισμούς: δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλλετε καμιά άδεια χρήσης και μπορείτε να την μεταφέρετε αν το επιθυμείτε.

Η Onscreen Web Services, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων joomla, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα για τη δυναμική ιστοσελίδα joomla που χρειάζεστε.

Κατασκευή responsive δυναμικής ιστοσελίδας joomla

Κατασκευή ιστοσελίδων joomla, χαρακτηριστικά:

  • μπορείτε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές σας, να διαχειρίζεστε μόνοι σας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.
  • η δυναμική σας ιστοσελίδα μπορεί να διαθέτει πολυγλωσσικό περιεχόμενο, με βάση εγγενώς προεγκατεστημένο μηχανισμό, σε όσες γλώσσες χρειάζεστε.
  • είναι μια λύση απεριόριστα επεκτάσιμη, και μπορεί να πάρει τη μορφή που χρειάζεστε, προσθέτοντας καταλόγους, φόρουμ, πωλήσεις από απόσταση, συστήματα επικοινωνίας και υποστήριξης των πελατών σας.
  • συνδέεται χωρίς προβλήματα με συστήματα ανάλυσης δεδομένων όπως το Google Analytics
  • έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους χρήστες της εφαρμογής δημιουργώντας ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα με τον ενδοεπιχειρησιακό καταμερινό ευθυνών που έχετε ορίσει
  • διαθέτει ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, με προεξάρχοντα σημεία τη δυνατότητα πιστοποίησης δύο παραμέτρων για τη σύνδεση σε περιοχές του ιστοτόπου που καθορίζονται από εσάς και την πλήρη εφαρμογή της ασφαλούς σύνδεσης ssl τόσο στο δημόσιο τμήμα, όσο και στη διαχείριση.
Ανάπτυξη responsive πολύγλωσσης δυναμικής ιστοσελίδας joomla σε ανοικτό κώδικα

Η δυναμική ιστοσελίδα αποτελεί, στην πράξη, μονόδρομο για μια διαδικτυακή παρουσία χωρίς περιορισμούς και που να προσαρμόζεται στις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Η κατασκευή ιστοσελίδας joomla είναι μια ευέλικτη και οικονομική λύση, καθώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας joomla είναι επεξεργάσιμο από τον κάτοχο της ιστοσελίδας.

Μετά την κατασκευή της ιστοσελίδας, πώς μπορώ να έχω υποστήριξη joomla;