Όροι χρήσης υπηρεσιών

Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

 • Η Onscreen Web Services διαθέτει τον προσυμφωνημένο χώρο προς ενοικίαση, αποστέλλει έγγραφες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και τους κωδικούς πρόσβασης, μετά την καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού.
 • Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε ενέργειες, που δεν γνωρίζει τα αποτελέσματά τους εκ των προτέρων. Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών φιλοξενίας αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν καλύπτει την επίλυση προβλημάτων. Επίσης δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από αστοχία υλικού - hardware, πχ από δική του υπαιτιότητα, από τροποποίηση αρχείων λόγω κακόβουλης επίθεσης, από μη ενημερωμένο script, από υποκλοπή κωδικών και οποιοδήποτε άλλη αιτία, πέραν αυτών που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται.
 • Ο πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για τα αρχεία που υπάρχουν στο χώρο που του διατίθεται και φροντίζει να ελέγχει τυχόν μεταβολή τους. Ο έλεγχος για την ορθή εμφάνιση ή μη της ιστοσελίδας είναι απόλυτη ευθύνη του πελάτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες monitoring για το σκοπό αυτό
 • Ο χώρος φιλοξενίας διατίθεται για την παρουσίαση ιστοσελίδων και όχι το διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους (Warez, ftp servers)
 • Ο πελάτης που διακινεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όποια ευθύνη απορρέει από την πράξη του, και πρέπει να έχει υπόψη του ότι η Onscreen Web Services, λόγω του όγκου των πληροφοριών, δεν αξιολογεί, δεν διορθώνει, δεν λογοκρίνει, όπως επίσης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δική του ενέργεια.
 • Ο πελάτης συμφωνεί ότι απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, για την άμεση ή έμμεση μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές, ρατσιστικό, σεξιστικό, προκαλεί ή παραβιάζει τα δικαιώματα ατόμου, συνόλου, νόμου, όρου ή συμφωνητικού, προωθεί προϊόν ή παράνομη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιέχει κακόβουλα αρχεία, προγράμματα ή τμήματα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
 • Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Onscreen Web Services που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους. Η Onscreen Web Services δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.
 • O πελάτης αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Onscreen Web Services δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H Onscreen Web Services θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές. Κατά την κρίσης της, αναβαθμίζει και συντηρεί το λογισμικών και το υλικό (software και hardware) των server, ώστε να είναι λειτουργικό και ασφαλές
 • Τα αντίγραφα ασφαλείας (backups) των λογαριασμών μοιραζόμενης φιλοξενίας (shared hosting) διατηρούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την πλευρά της Onscreen Web Services (προβλήματα hardware, αστοχία υλικού και λογισμικών server). Η Onscreen Web Services προγραμματίζει και διατηρεί αντίγραφα στο server κάθε αρχείου σε τυχαίες ημέρες.
 • Η Onscreen μπορεί να λαμβάνει κατα παραγγελία τοπικά ή εκτός server, αντίγραφα ασφαλείας του τελευταίου μήνα, ενός πακέτου φιλοξενίας ή μιας εφαρμογής, με επιπλέον κόστος.
 • Η Onscreen Web Services δεν ευθύνεται αν το αντίγραφο δεν είναι, για λόγους αστοχίας υλικού ή λογισμικού, αξιοποιήσιμο από τον πελάτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί δικό τους ατίγραφο, σε χωρο της επιλογής του.
 • Η Onscreen δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων ή αστοχίας υλικού. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αστοχίας υλικού, η Onscreen Web Services οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες

Λόγοι τερματισμού ενός λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων ή πελάτη

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που κρίνεται παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 • Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 • Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 • Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Αποστολή μαζικής διαφημιστικής αλληλογραφίας (newsletter) από λογισμικό ή ip εκτός server, χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου φιλοξενούμενου domain. Εγγραφή σε mailing list τρίτων χωρίς την έγκριση τους.
 • Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Onscreen Web Services μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Onscreen Web Services.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 • Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών οποιασδήποτε μορφής
 • Forum με συνδέσμους προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις. (Warez, Torrent ...)
 • Δημιουργία λογαριασμού πελάτη στην Onscreen Web Services με ψευδή, ελλειπή ή παραπλανητικά προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία επικοινωνίας.
 • Eφαρμογή scripts που δημιουργούν, κατά την κρίση της Onscreen Web Services, πρόβλημα στη λειτουργία του server.
 • Εάν διαπιστωθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Onscreen Web Services, ότι υφίσταται κάποια από τις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου Β, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις μέσα σε 48 ώρες, ο λογαριασμός διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση ή υποχρέωση επιστροφής του πιθανού υπολοίπου ποσού φιλοξενίας. Σε κάθε περίπτωση, άμεσα αποκλείεται η ip από την οποία υπήρξε σχετική παραβίαση του κανόνα

Ασφάλεια

 • Η διαφύλαξη των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, σε ασφαλές σημείο, αποτελεί ευθύνη του κάθε πελάτη
 • Για την ασφάλεια των αρχείων που φιλοξενούνται από την Onscreen Web Services σε λογαριασμούς μοιραζόμενης φιλοξενίας, έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα λήψης 3 αντιγράφων μέσα σε διάστημα 60 ημερών.
 • Ο κάθε ιδιοκτήτης ενός λογαριασμού φιλοξενίας, έχει το δικαιώματα (και προτρέπεται για αυτό) λήψης αντιγράφων των αρχείων και των βάσεων δεδομένων, μεσα από το cPanel του, για τη διατήρησή τους σε φάκελο του λογαριασμού τους, ή τοπικά στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Για την παραπάνω αποθήκευση παρέχεται από τον πελάτη στην Onscreen Web Services η ρητή εξουσιοδότηση και εντολή, για ότιδήποτε προκύπτει από την εγγραφή του και την αποδοχή των όρων του παρόντος.
 • Οι πελάτες στους οποίους διατίθεται dedicated server έχουν την ευθύνη, με δικά τους μέσα, scripts και ενέργειες, να διατηρούν επικαιροποιημένα αντίγραφα ασφαλείας, που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λειτουργικού προβλήματος.
 • Τέλος o πελάτης συμφωνεί να ελέγχει και να αναβαθμίζει άμεσα το κάθε script ή εφαρμογή που έχει εγκαταστήσει στην πιό πρόσφατη έκδοσή του. Λογαριασμοί που τρέχουν μη επικαιροποιημένα ή ανασφαλή scripts και ανιχνεύονται από το σύστημά μας, θα απενεργοποιούνται με ταυτόχρονη ενημέρωση, έως ότου ο πελάτης προχωρήσει σε αναβάθμιση ή διαγραφή.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Για λόγους προστασίας της καλής λειτουργίας του συστήματος υπάρχει περιορισμός αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα 100 ανά ώρα. Το όριο αυτό, με γνώμονα την προστασία της καλής λειτουργίας του server, μπορεί να αυξομειωθεί, για έναν ή περισσότερους χρήστες, κατά την απόλυτη κρίση της Onscreen Web Services.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

 •  Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 •  Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
 •   Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Onscreen Web Services μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Onscreen Web Services.

Αν υπάρξει διαμαρτυρία τρίτου προς την Onscreen Web Services για spamming κάποιου πελάτη, ο λογαριασμός από τον οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 48 ωρών ο λογαριασμός διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ισχύοντα, μετά από σύσταση του data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

Spam Mails και ελληνική νομοθεσία

H μαζική αποστολή emails με σκοπό την όποιας μορφής προβολή ή ενημέρωση για υπηρεσίες ή προϊόντα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Η αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Tο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το SPAM στην Ελλάδα αναφέρεται εδώ.

Χρήση Πόρων

 • Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
 • Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπεράσουν την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες και η Onscreen Web Services διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση του πελάτη.
 • Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της Onscreen Web Services. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Onscreen Web Services, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.λπ.
 • Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Onscreen Web Services, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Onscreen Web Services διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.Για την υπέρβαση του ορίου χρήσης πόρων όπως και αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων στο λογαριασμό του πελάτη, η Onscreen Web Services διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του.

Επικοινωνία

Ο πελάτης οφείλει να μη δηλώνει ψευδή και ανακριβή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας και να έχει πάντα το προφίλ του ενημερωμένο στην περιοχή πελατών. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Onscreen Web Services, σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Onscreen Web Services να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο λογαριασμό του. H επικοινωνία και ενημέρωση της onscreen προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό και τις υπηρεσίες του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω e-mail. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό του.

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές καλύπτονται με ειδικό συμφωνητικό, που συνάπτεται και αφορά την ανάπτυξη, διαχείριση, αναβάθμιση, φιλοξενία και προώθησή της.

Δημοσιευμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης Joomla

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας η Onscreen Web Services υποσχεται ότι θα μοχθήσει να ικανοποιήσει όλες τις προθεσμίες και τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες υποστήριξης του Joomla CMS, όπως αυτές είναι δημοσιευμένες, στα αντίστοιχα πακέτα υπηρεισιών.
Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν από την ίδια ή τρίτους, θα είναι πάντα απαλλαγμένα από σφάλματα και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν έχει ενημερθεί για τέτοιους κινδύνους. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθυνεται για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τις όποιες εργασίες υλοποίησης υπηρεσιών ή συνολικά του έργου.

Ονόματα Χώρου - Domain Names

 • Οι όροι χρήσης έχουν εκδοθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α.Φ 1617/31 Δεκ 2002/ΑΠ.Αριθ./268/73 ως "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names ) με κατάληξη .gr"
 • Διαβάστε αναλυτικά τον κανονισμό διαχείρισης
 • H Onscreen Web Services παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης domain names ως επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Απόφαση ΕΕΤΤ 11597/17/05/04)

Ενεργοποίηση - Ανανέωση

 • Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας η άλλης υπηρεσίας.
 • Η Onscreen Web Services οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη τη λήξη της συνδρομής μέσω email 10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Μετά την επιβεβαίωση ανανεώνεται η παροχή της υπηρεσίας, για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Onscreen ή να επιλέξει ακύρωση μέσα από το προσωπικό του περιβάλλον διαχείρισης των υπηρεσιών, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, ο λογαριασμός φιλοξενίας τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 5 μέρες μετά τη λήξη του και προστίθεται κόστος επανενεργοποίησης ύψους 5% επί του συνολικού ποσού με ελάχιστο ποσό καταβολής € 3. Αν σε διάστημα 15 ημερών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας ή η υπηρεσία διαγράφεται οριστικά και παύει να παρέχεται. 
 • H Onscreen Web Services δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση.

Δήλωση Απορήτου / Λογαριασμοί Πελατών

 • Η δημιουργία λογαριασμού πελάτη, δεν προϋποθέτει την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δήλωση πραγματικών προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, είναι υποχρέωση του κάθε επισκέπτη, που προχωρά στη δημιουργία ενός λογαρισμού πελάτη στην Onscreen Web Services. Πελάτες με λογαριασμούς που δεν πληρούν αυτή την υποχρέωση, θα καλούνται σε διόρθωση των στοιχείων τους και σε περίπτωση αρνησης ο λογαριασμός θα ακολουθεί τη διαδιακασία διαγραφής που πειγράφεται στην ενότητα (Λόγοι τερματισμού ενός λογαρισμού φιλοξενίας ιστοσελίδων μετά από καταγγελία τρίτου ή όχι)- πιο πάνω
 • Με την αποδοχή του παρόντος και την εγγραφή του πελάτη, παρέχεται στην Onscreen Web Services, η ρητή εξουσιοδότηση, για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και των δεδομένων εγγραφής, που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».
 • Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / μέλους του δικτυακού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.
 • Η Onscreen Web Services δεσμεύεται, προστατεύει με σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας και δεν θα διαθέσει, τα προσωπικά στοιχεία και e-mails των πελατών της για την όποιας μορφής εμπορική εκμετάλλευση προς τρίτους.

Εγγυήσεις

 • Η Onscreen Web Services παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων του προσυμφωνημένου ποσού, για τις υπηρεσίες φιλοξενίας για διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών, από την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού φιλοξενίας, σε πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη από τις υπηρεσίες φιλοξενίας της Onscreen Web Services παρέχει το δικαίωμα απαίτησης επιστροφής του προσυμφωνημένου ποσού, σε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. Δεν έχουν δικαίωμα απαίτησης επιστροφής, πελάτες που ο λογαριασμός τους τερματίστηκε για τουλάχιστον ένα λόγο, από τους πιο πάνω αναφερόμενους, στην παράγραφο "Λόγοι τερματισμού ενός λογαρισμού φιλοξενίας ιστοσελίδων μετά από καταγγελία τρίτου ή όχι" ή και όποιας παράβασης των όρων χρήσης.
 • Σε περίπτωση που το προσυμφωνημένο ποσό, περιελάμβανε πρόσθετα έξοδα που καταβλήθηκαν σε τρίτους, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη αφού αφαιρεθούν απο αυτό τα παραπάνω έξοδα

Περιορισμός Ευθύνης

 • Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων η Onscreen Web Services δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή ή ζημία μπορεί να προκληθεί από τον πελάτη ή τρίτο, ή να προέλθει από αστοχία υλικού (hardware) στα αρχεία που φιλοξενούνται. Ο πελάτης φροντίζει με δική του ευθύνη, πρωτοβουλία και ενέργειες να διατηρεί αντίγραφο των αρχείων σε δικό του ασφαλές αποθηκευτικό μέσο. Ούτε μπορούν τυχόν προαναφεθείσες βλάβες να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.
 • Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Onscreen Web Services δεν υποχρεούται στην επιστροφή του προσυμφωνημένου ποσού ή του υπολοίπου, εαν διακοπή αιτηθεί από μέρους του πελάτη ή παράβασης των όρων χρήσης.
 • Η Onscreen Web Services διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο δικτυακό τόπο σε σχέση με το περιεχόμενο τις τιμές, προσφορές, υπηρεσίες ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η onscreen διατηρεί τη διακριτική της ευχέρειά να διακόψει ή περιορίσει το επίπεδο πρόσβασης στο δικτυακό τόπο.
 • Η Onscreen Web Services δεν φέρει καμιά ευθύνη για το υλικό που αποθηκεύουν οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων ή των λογαριασμών φιλοξενίας, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για τα αρχεία που χρησιμοποιούν ή φιλοξενούν στον υπο ενοικίαση χώρο φιλοξενίας.
 • Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται μέσω Internet, εάν και μόνο άν , έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του πελάτη των όρων, συνθηκών, και περιορισμών που περιγράφονται πιο πάνω. Σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε πλήρως και ανεπιφύλακτα με αυτούς.
 • Η Onscreen Web Services έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα
Μην χάσετε κανένα νέο!
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι
Joomla Certified Administrator
Joomla Hosting Provider
Joomla Business Support
Joomla Greek Community Support
JoomlaTalks 2019 Gold Sponsor
JoomlaTalks 2020 Gold Sponsor